Activiteiten

Linked samenkomsten

Om de week houden we op zondagochtend een samenkomst (kerkdienst). Hierbij is iedereen van harte welkom. We komen samen in Doelum in Renkum. We starten de samenkomst om 10:00 uur met een kopje koffie of thee. Daarna nemen de tijd voor aanbidding, onderwijs en interactie. Ook is er kinderwerk aanwezig. De diensten zijn vrij te bezoeken en aanmelden is niet nodig. Kijk voor de actuele data op onze agenda.

De samenkomst vindt plaats in de cultuurzaal (1e verdieping) van  Multifunctioneel Centrum (MFC) Doelum, Hogenkampseweg 45, in Renkum.

Aanvang 10:00 uur en we ronden af om 11:45 uur.

Studie-avond

We vinden het belangrijk om te verdiepen in ons geloof. We geloven dat de Bijbel Gods Woord is. De persoonlijke en intieme relatie tussen God en de mens staat hierbij centraal. 

We houden de studie aan de hand van een kernachtig boek en de daarbij behorende vragen en gespreksonderwerpen. De studie-avonden leggen een bijbels fundament en bouwen aan discipelschap. Maar ook het leren kennen van onze eigen (door God gegeven) identiteit staat hierbij centraal.

De studie-avond vindt plaats op dinsdagavond. De locatie is wisselend en informatie hierover wordt per avond gedeeld. Heb je belangstelling, laat het ons weten via de mail: info@linkedrenkum.nl

Inloop 19:50 uur, aanvang 20:00 uur en we ronden af om 21:45 uur.

Gebedsavond

We vinden het erg belangrijk om te bidden met elkaar. De gebedsavonden hebben een open karakter. We zullen bidden aan de hand van een Bijbelgedeelte, of vanuit een thema uit de preek of studie-avond. Ook zullen we regelmatig tijd vrijmaken voor persoonlijk gebed. Het staat iedereen vrij om met eigen gebedspunten te komen.

De gebedsavond vindt plaats op dinsdagavond. De locatie is wisselend en informatie hierover wordt per avond gedeeld. Heb je belangstelling, laat het ons weten via de mail: info@linkedrenkum.nl

Inloop 19:50 uur, aanvang 20:00 uur en we ronden af om 21:45 uur.

Linked IN en OUT

Een kenmerkend onderdeel van Linked zijn de IN en OUT activiteiten. Bij de Linked IN ondernemen we als gemeente activiteiten die ruimte bieden aan onderlinge relaties. Met Linked OUT willen we ons dienstbaar opstellen door handen en voeten te geven aan hulpvragen van binnen of buiten de gemeente.

Alpha cursus

Alpha biedt iedereen de mogelijkheid om op een ontspannen manier te ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. De cursus is laagdrempelig, leerzaam en ook gewoon leuk! Deelname is gratis. We beginnen elke avond met een lekkere maaltijd. Daarna luisteren we naar een kort, inspirerend onderwerp. Hierna is er alle ruimte om je vragen en gedachten te delen. Meer informatie klik op Alpha cursus Linked.

Agenda

Kijk voor actuele data op de agenda, daar staan alle geplande activiteiten op een rij.