Activiteiten

Laatste update over corona!

Klik hier voor de actuele coronamaatregelen binnen Linked.

 

Linked Samenkomsten

Elke 1e zondag en 3e zondag van de maand ben je van harte welkom bij de dienst van Linked. We komen samen in de cultuurzaal (1e verdieping) van Multifunctioneel Centrum (MFC) Doelum in Renkum. De samenkomst start om 10:00 uur. We beginnen met een kopje koffie of thee waarna we tijd nemen voor aanbidding, onderwijs en interactie. Ook is er kinderwerk aanwezig. De diensten zijn vrij te bezoeken en aanmelden is niet nodig.

De samenkomst vindt plaats in MFC Doelum, Hogenkampseweg 45, in Renkum. Aanvang 10.00 uur tot 11.45 uur.

Studie-avond

We vinden het belangrijk om te verdiepen in ons geloof. We geloven dat de Bijbel Gods Woord is. De persoonlijke en intieme relatie tussen God en de mens staat hierbij centraal. 

Op dit moment behandelen we het boek ‘Het verlangen van God’ van Henk Binnendijk. Dit boek neemt ons mee op reis door Gods hartsverlangen. Het geeft een duidelijk Bijbels beeld van Gods relatie met mensen. Daarnaast is het boek een doorlopende uitnodiging om onszelf door de ogen van Jezus te bekijken. Met de studie-avonden willen we bouwen aan een bijbels fundament. Maar ook het ontdekken van onze eigen (door God gegeven) identiteit staat hierbij centraal.

De studie-avond vindt plaats op dinsdagavond in de Broedplaats, Groeneweg 12, in Renkum. Inloop 19.30 uur, aanvang 19.45 uur en we ronden af om 21.30 uur.

Gebedsavond

We vinden het erg belangrijk om regelmatig te bidden met elkaar. De gebedsavonden hebben een open karakter. We zullen bidden aan de hand van een Bijbelgedeelte, of vanuit een thema uit de preek of studie-avond. Ook zullen we regelmatig tijd vrijmaken voor persoonlijk gebed. Het staat iedereen vrij om met eigen gebedspunten te komen.

De gebedsavond vindt plaats op dinsdagavond in de Broedplaats, Groeneweg 12, in Renkum. Inloop 19.30 uur, aanvang 19.45 uur en we ronden af om 21.30 uur.

Linked IN en OUT

Een kenmerkend onderdeel van Linked zijn de IN en OUT activiteiten. Hierbij willen we op een andere manier invulling geven aan het samenkomen. Bij de Linked IN ondernemen we als gemeente activiteiten die ruimte bieden aan onderlinge relaties. Met Linked OUT willen we ons dienstbaar opstellen door handen en voeten geven aan hulpvragen van binnen of buiten de gemeente.

Er staan op dit moment geen IN en OUT activiteiten gepland. We zullen deze in de toekomst zeker weer gaan voortzetten.

Agenda

Kijk voor actuele data op de agenda, daar staan alle geplande activiteiten op een rij.