Over ons

Wat is Linked

Linked is een eigentijdse christelijke kerk voor Renkum en omgeving. Een initiatief waarbij mensen van verschillende achtergronden met elkaar samenkomen. Waar we op een ongedwongen manier uiting aan ons geloof geven. Dit doen we door op zondag kerkdienst te houden en daarnaast verschillende andere activiteiten te ondernemen. Geloof, relatie en groei staan hierbij centraal. 

De naam Linked

Linked staat voor linken of verbinden. Als kerk willen wij ons met God en met elkaar verbinden. In de eerste plaats met God, en van daaruit met elkaar. Ook het puzzelstuk bij de naam staat symbool voor die verbinding. Met elkaar mogen we op een kleurrijke manier, iets van de veelzijdigheid van God zichtbaar maken. Linked biedt een thuis aan iedereen die dit verlangen heeft.

Wat is onze missie

We heten iedereen van harte welkom. Bij Linked kunnen gelovigen, belangstellenden en zoekenden elkaar ontmoeten. We hebben verbinding als voornaamste doel (missie). We richten ons niet per se op de kerkelijke tradities, hoewel we de kerk en haar tradities een warm hart toedragen. We willen in Linked mensen op een laagdrempelige manier toerusten in geloof, in relatie en in identiteit. We geloven dat het leven met God, of het zoeken naar God, ieder mens een prachtig vooruitzicht biedt!

Wat is onze visie

Wij geloven dat God onze liefdevolle, trouwe en rechtvaardige Vader is. Dat Hij erna verlangt dat we een relatie met Hem aangaan. Dat Hij Zichzelf in de Bijbel door Jezus Christus kenbaar maakt. Dat Hij zich door de Heilige Geest met ons verbindt. Dat Hij ons uitnodigt om het Evangelie uit te dragen en Zijn Koninkrijk zichtbaar te maken. Die uitnodiging willen wij beantwoorden en delen met mensen om ons heen. Lees hier meer over de basiswaarden van ons geloof.