Activiteiten

Linked Samenkomsten

Elke 1e zondag en 3e zondag van de maand ben je van harte welkom bij de Linked Samenkomst in MFC Doelum. De samenkomst start om 10:00. We beginnen met een kopje koffie of thee waarna we tijd nemen voor aanbidding, onderwijs en interactie. Hierbij proberen we gebruik te maken van creatieve werkvormen. Ook is er kinderwerk aanwezig.  Houd de agenda op de website in de gaten om te zien of we de dienst ook afsluiten met een lunch.

Linked IN en OUT

Elk 4e weekend van de maand komen we bij elkaar om dienstbaar te zijn in Renkum en omgeving en om te bouwen aan onze onderlinge relaties. Houdt ook hiervoor de agenda op de website in de gaten.

Triades

Een triade is een groep van drie personen die met elkaar optrekt. We kiezen bewust voor kleine groepjes, zodat er een plek is waar je persoonlijk kunt zijn over jezelf en je relatie met God. De triades spreken met elkaar af op welke frequentie zij bij elkaar willen komen. Tijdens de samenkomsten zullen we hier meer over vertellen. Heb je interesse om deel te nemen aan een triade of wil je er meer over weten? Mail dan naar info@linkedrenkum.nl.

Gebedsavond

De gebedsavond is eens per maand, op de dinsdagavond na de tweede zondag van de maand. We komen bij elkaar  om te bidden voor elkaar en voor Renkum en omgeving. Deze avond staat open voor iedereen, ook voor mensen die niet deelnemen aan andere Linked activiteiten. Met elkaar willen we bidden dat Gods liefde steeds meer zichtbaar wordt in Renkum en omgeving.

Kijk in de agenda naar de data en locatie van de komende gebedsavonden.

Studie & mannen en vrouwenavonden

Vorig seizoen is er een goede start gemaakt met een mannen- en een vrouwenavond. Daar gaan we komend seizoen dan ook mee verder mee. Tot slot hebben we dit jaar ook drie blokken van twee studieavonden ingepland. Deze staan gepland in de maanden september, maart en mei. Tijdens deze studieavonden willen we de tijd nemen om dieper op een bepaald onderwerp in te gaan.

Kijk in de agenda naar de data en locatie van de komende studie & mannen en vrouwenavonden.

Jaarplanning

Er is een Jaarplanning Linked 2019-2020 gemaakt, zodat het voor iedereen overzichtelijk en duidelijk is wanneer welke activiteit plaats vindt. Zet de activiteiten alvast in je agenda, zodat jij geen moment hoeft te missen.