Een nieuw seizoen

Een nieuw seizoen van Linked staat voor de deur. Een jaar geleden waren we rond deze tijd nog de informatieavond aan het voorbereiden. Een seizoen later zien we dat er zeker animo is en dat er een nieuwe kerk is ontstaan. Er is namelijk een groep mensen die het verlangen heeft om het leven met God te leven en om dit uit te dragen naar anderen om hen heen. We zijn daar erg dankbaar voor. Een droom die werkelijkheid is geworden! Via nieuwsbrief nummer 9 vertellen we meer over de visie en plannen voor komend jaar.